Mitä hoopers on?

Hoopers on alunperin Amerikasta, josta se levisi ensin Keski-Eurooppaan ja myöhemmin Iso-Britanniaan, minkä jälkeen hiljalleen myös muualle Eurooppaan. Hoopersia voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyylisuuntaukseen: kauko-ohjaus ja tyylilaji, jossa juostaan koiran mukana. Hoopersissa ei ole kansainvälisiä sääntöjä, vaan lähes jokaisella maalla on omanlaisensa säännöt ja tyyli tehdä hoopersia. Esteissäkin on eroja eri maiden välillä. Yhtenäistä on se, että laji olisi fyysisesti vähemmän kuormittavaa kuin agility ja siinä suoritetaan numeroitua rataa agilityn tyyliin. Valtaosa esteistä on sellaisia, joiden läpi juostaan tai jotka kierretään. Usein radat ovat virtaavia, estevälit ovat pitkiä eikä radoilla ole kovin tiukkoja käännöksiä.

Suomessa vuoden 2021 aikana hoopers päätettiin ottaa Sagin alaiseksi lajimuodoksi. Lajin virallistamisen on tarkoitus tapahtua 1.1.2023 alkaen ja kilpaileminen alustavasti 2024. Suomessa hoopers-esteitä on neljä: hoop (pohjarimallinen tai pohjarimaton), putki, veräjä, tynnyri. 

Suomessa hoopers tulee olemaan tyyliltään kauko-ohjausta, jossa koiraa ohjataan suorittamaan rataa erilliseltä ohjausalueelta äänen ja liikkeen avulla. Radalla koirakon tavoitteena on virheetön suoritus. Erilaisia virheitä ovat esimerkiksi koiraan tai esteeseen koskeminen, ohjausalueelta poistuminen, koiran pysähtyminen esteen eteen, esteen ohitus tai siltä pois kääntyminen. Alimmissa kahdessa luokassa koirien sijoituksen määrittää vain virhepisteiden määrä, ylimmässä sijoitukseen vaikuttaa myös suoritusaika. 

Suomessa tasoluokkia on suunniteltu olevan kolme ja säkäluokkia kaksi. Radan pituus, esteiden väli, ohjausalueen koko ja sijainti sekä radan vaikeus määrittävät tasoluokan, esimerkiksi 3 luokassa suoritettavia esteitä on 18-24, esteiden väliset etäisyydet ovat 5-12 m, ohjausalueen etäisyys kauimmasta esteestä on max 25 m ja ohjausalue on kooltaan 2 x 2 m (tai halkaisija 2,5 m).

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s